Kehitysapua kankkulan kaivoon?

Miksi kehitysapua annetaan? Siksi, koska

  1. kehitysmaiden auttaminen auttaa myös meitä itseämme: mitä vähemmän köyhyyttä ja kurjuutta, sitä vähemmän sotia, terroristeja ja pakolaisongelmia
  2. moraalimme kertoo meille niin: hädässä olevia autetaan. Sitä kutsutaan myös lähimmäisenrakkaudeksi tai altruismiksi.
  3. olemme epäsuorasti syyllisiä kehitysmaiden ahdinkoon

Miksi emme ole päässeet 0,7%:n tavoitteeseen? Siksi, koska kaukana elävien ihmisten tilanteisiin on vaikea eläytyä. Koska omat tarpeemme ovat tuntuneet tärkeämmiltä. Koska apu “menee Kankkulan kaivoon”.

Kehitysapua on kritisoitu viime aikoina monelta eri kantilta. Sambialainen ekonomisti Damibisa Moyo arvioi kirjassaan Dead Aid, että loputon kehitysapu Afrikan hallituksille on tuottanut riippuvuutta, rohkaissut korruptiota ja lopulta tehnyt pysyväksi huonon hallinnon ja köyhyyden. Björn Wahlroos on sitä mieltä, että kehitysapu “menee Kankkulan kaivoon”.

Tämäkin asia on tietysti monimutkaisempi kuin monet antavat ymmärtää. Kehitysapu on osa kokonaisuutta, eikä tule yksin koskaan ratkaisemaan mitään. Köyhien maiden kehittymiseen vaikuttaa muun muassa kansainvälinen talouspolitiikka, maiden sisäinen poliittinen tilanne ja ilmastonmuutos. Kehityspolitiikan on tietysti oltava johdonmukaista ja pitkäjänteistä, jotta siitä saa irti kaiken mahdollisen hyödyn. Reilu kauppa ja mikrolainat ovat myös tärkeitä keinoja köyhyyden selättämisessä. Lisäksi on tunnustettava, että kehitysavun määrä ja merkitys on pieni: Euroopassa asuvat maahanmuuttajat lähettävät kotiinsa monin verroin enemmän. Silti kehitysavulla on saatu paljon aikaan ja voidaan saada myös tulevaisuudessa.