Eurooppalainen kertomus

Eurooppalainen kertomus on yläkoululaisille ja lukiolaisille tarkoitettu työpaja, jonka tavoitteena on tarjota osallistujille keinoja löytää ja hyödyntää eurooppalaisia digitaalisia mediasisältöjä.

Sivustolta löytyvät ohjeet sekä työpajan ohjaajalle että osallistujille. Oppilaat luovat työpajan aikana Pinterest-mediakollaasin hyödyntäen Europeana-portaalin digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja.

Työpajan suunnittelu ja käsikirjoitus:
Sanna Marttila, Aalto-yliopisto ARTS

Sivuston visuaalinen suunnittelu, tekninen toteutus ja tekstien toimitus: La&La

Koordinointi: Tapani Sainio, Kansalliskirjasto